Novice

Propolis used in traditional medicine Propolis uporablja v tradicionalni medicini

20. 05. 2020 · Prikaz izvirnega besedila samodejno prevedena

Propolis is made by bees. It has been extensively used in traditional medicine as well as herbal medicines because of its antibacterial, antiseptic, anti-inflammatory and anesthetic properties.

In propolis there have been identified more than 300 different components but the main ingredient is polyphenol.

When propolis is administered orally:

- increases immunity against infection

- regulates blood pressure

- it has a calming effect

- protects the body against the effects of ionizing radiation .

Check Propolis and Royal jelly offer: Visit our Oziwell Shop

Propolis je narejen s čebelami. To je bilo obširno uporablja v tradicionalni medicini , kot tudi zeliščna zdravila zaradi svoje antibakterijsko, antiseptično, protivnetno in anestetika lastnosti.

V propolis je bilo ugotovljenih več kot 300 različnih komponent, vendar glavna sestavina je polifenol.

Ko se zdravilo propolis jemlje peroralno:

-povečuje imuniteto pred okužbo

-uravnava krvni tlak

-ima pomirjujoč učinek

-ščiti telo pred učinki ionizirajočega sevanja .

Preverite propolis in kraljevi mleček ponudba: obiščite našo Oziwell shop

  Nakladanje...